ZIŅAS
  • 2011/07 ražotnē ir pabeigts pirms sezonas profilaktiskais remonts
  • 2011/03 ražotne tiek nodota ekspluatācijā atbilstoši Latvijas likumdošanai
  • 2010/12 uzņēmums uzsāka produkcijas eksportu uz Dāniju
  • 2010/11 uzņēmums sekmīgi uzsāk dalību Latvijas pašvaldību iepirkumu konkursos
  • 2010/10 uzņēmuma produkcija tiek sertificēta
  • 2010/10 tiek uzsākta ražošana testa režīmā
  • 2009/09 tiek nodibināts uzņēmums SIA Latisa
Mūsu sadrbības partneri
Mūsu sadrbības partneri

 
Atlantijas iela 15,
Rīga, LV-1015
 
Tālr: (+371) 64116010
info@latisa.lv
 
 
Raiskuma pagasts. LV-4148
Atrodi mūs kartē
Nosūti mums ziņu

Kokskaidu granulas

Kokskaidu granulas ir cilindriskas formas 6 vai 8 mm diametrā un 12-30 mm garumā, kas tiek ražotas presējot koka skaidas. Kā izejmateriāls skaidām tiek izmantotas zāģskaidas, šķelda, malka, kā arī citi kokapstrādē radušies atlikumi, kurus sabiedrība iepērk no vietējiem uznēmējiem (gateriem, zāģētavām un kokapstrādes uzņēmumiem). Ražošanā tiek izmantotas svaigas skujkoku zāģu skaidas (pastāv neliels lapu koku īpatsvars lidz 15-20%). Zāģu skaidas tiek izsijātas un no tām tiek atdalīti svešķermeņi un citi ražošanā nederīgi piemaisījumi. Tālāk izsijātās un attīrītās zāģu skaidas tiek žāvētas kaltē ar dūmgāzēm, kuras tiek iegūtas skaidu sadedzināšanas rezultātā. Šādi žāvējot zāgu skaidas to krāsa var izmainīties, bet ne kvalitāte.

 

Tad sausās skaidas tiek sapresētas granulās. . Augsta spiediena un temperatūras ietekmē no koksnes izdalās dabiska saistviela lignīns, kas satur granulu kopā un neļauj tai izjukt. Kokskaidu granulas atšķirībā no tādiem kurināmā veidiem kā ogles, dīzeļdegviela u.c., ir CO2 neitrālas, jo koks savā augšanas laikā piesaista CO2 ogļskābo gāzi. Tas savukārt nozīmē to, ka kokskaidu granulas sadegšanas produkti ir CO2 neitrāli un netiek veicināts t.s. siltumnīcas efekts. Pirms granulu presēšanas, nepieciešamais izejmateriāls tiek izžāvēts līdz noteiktam mitrumam un sasmalcināts līdz noteiktam izmēram.

 

Granulu ražošanas procesā izžāvētās skaidas tiek sapresētas attiecībā 7:1 līdz 10:1 pret granulām. Kokskaidu granulu mitrums nedrīkst pārsniegt 10%, bez ķīmiskiem piemaisījumiem. Granulas jāuzglabāt sausā, var arī neapkurināmā telpā. Nav pieļaujama mitruma ietekme uz granulām kondensāta vai vaļēja ūdens veidā. Nepakotas granulas ir iespējams uzglabāt noliktavā vairākus mēnešus, jo gaisa mitrums uz tām iedarbojas lēni. Granulas, kas ir iepakotas polipropilēna maisiņos, ievērojot pareizas uzglabāšanas nosacījumus, var uzglabāt ļoti ilgu laiku.

 

 
 
 

Standarti

Diametrs

6 - 8 mm

Mitrums

līdz 10%

Siltumspēja

no 4100 Kcal/ kg
no 17100 kJ/kg
no 4,8 MWh/t

Pelni

~ 0,5% Augstas kvalitātes granulas
~ 1,5% Industriālās granulas

Tilpumblīvums

650-750 kg/m3

 
 
 

Kokskaidu granulu priekšrocības

> CO2 neitrāls kurināmais, kas neveido t.s. siltumnīcas efektu un nevicina globālo sasilšanu.
> Ekoloģiski tīrs un alerģiju neizraisošs produkts.
> Dedzinot kokskaidu granulas speciāli tām paredzētos apkures katlos, var sasniegt ļoti lielu efektivitāti, kas ir 85% līdz 92%.
> Apkures sistēmu ar granulām ir automatizējama, jo gan granulu tvertnes uzpildīšanu, gan pelnu tīrīšanu var veikt 1 x vienā vai pat divās nedēļās.
> Granulu ražošanā tiek izmantoti vietējie izejmateriāli un nodarbināti vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji, tādā veidā ''sildot'' Latvijas ekonomiku.
> Garantēta granulu pieejamība, jo kamēr Latvijā būs mežrūpniecība un kokrūpniecība, tikmēr būs izejmateriāls granulu ražošanai.
> Granulu uzglabāšanai ir nepieciešama mazāka platība nekā malkai.
> Sadedzinot granulas pelnu daudzums ir neliels- no 1 t granulu tikai 5 kg pelnu.

 
 
 

Kokskaidu granulu izmantošanas iespējas

> Apkures sistēmās uzņēmumos un komunālajās saimniecībās.
> Apkures katli un kamīni privātmājās un dzīvokļos.
> Avārijas seku likvidēšanā, kur jāsavāc šķidrie produkti.
> Izmanto priekš dzīvnieku pakaišiem.

 
 
 
 
 
 
  © “LATISA” Ltd 2010